CIRED 2006, Serbia , Zlatibor , (17. – 20.) oktobar 2006.                

RAD prijavljen u okviru STRUČNE KOMISIJE 5 : Deregulacija,tržište i efikasno korišćenje električne energije
Click here ABSTRAKT PRIJAVLJENOG RADA (Informacioni podsistem za praćenje energetske efikasnosti)
Click here Paper work ( INFORMATION SUBSYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY MONITORING )


Click here Kratak video zapis