Razvojno-ugradna mikrokontrolerska ploca sa MOTOROLINIM MC68HC811E2 mikrokontrolerom (završena i testirana ) :

      

Provera rada C koda preko simulatora za Motorolin bin kod

ALARMNA CENTRALA

Mali program na C-u za Motorolin 68HC811E2 mikrokontroler i alarmni uređaj sa 5 zona je gotov.

Svega 1900 bajtova u internom EEPROM-u mikrokontrolera.