Prikaz toka sastavljanja i finalnog proizvoda DUM16