ACQU4

1992.

Moj prvi program za akviziciju podataka na TP30, ACQU4.

1993.

Sajam (majski) u Novom Sadu. Postavljeni su eksponati za procesno upravljanje u vodoprivredi i poljoprivredi.

Na računarima je autorski softver za akviziciju podataka ACQU4,i njegova unapređena verzija, SILVOD, urađen na TP40.

Program poseduje originalno rešenje P2P komunikacionog protokola za vezu sa uređajima (kontrolerima) i mernim mestima.