ISAC

Simpozijum poljoprivredne tehnike u D.Milanovcu '94.

Računarsko-mikrokontrolerski pristup praćenja procesa sušenja zelenih kultura u silo čelijama.

Na računarima je autorski program ISAC (unapređen program SILVOD), koji osim akvizicije podataka poseduje mogučnost upravljanja izvršnim uređajima.

                        

    

Primeri nekih merenja temperature sa kanala K1 do K4, na silo čeliji za sušenje kukuruza.

Na X osi je vreme u satima sa divergencijom 1 h i početkom merenja u 11h,

a na Y osi temperatura sa divergencijom 5 stepeni C.