YUKO CIRED - Regionalno savetovanje o elektrodistributivnim mrezama, Herceg Novi 5-8 10.2004

      .. prezentacija aplikacija EMoS i ENaS u prizemlju hotela

Klikni ovde za EMoS pps fajl   Klikni ovde za memorandum strana 1   Klikni ovde za memorandum strana 2

Klikni ovde za ENaS pps fajl   Klikni ovde za memorandum strana 1   Klikni ovde za memorandum strana 2